Oivalla olennainen ja onnistut!

I Aiheen valinta

Aiheen ajankohtaisuus, uniikki näkökulma ja rajattavuus lisättynä omalla (orastavalla tai palavalla) innostuksella – nämä ovat kaiken perusta. Prof. Juha T. Hakala, joka ohjasi vuosikausia työkseen opinnäytetöitä, määrittelee koko prosessin tärkeimmäksi vaiheeksi juuri työn aiheen valinnan (ks. Uusi graduopas). Aihetta valitessa ja rajatessa kannattaa pohtia, kenelle ja mitä hyötyä siitä on.

II Päätä aloittaa ja aseta tavoite

Pidä prosessi käynnissä! Kesken jääneeseen on vaikeampi palata. Lisäksi kirjoitustyyli saattaa muuttua, jos työ keskeytyy pitkäksi aikaa. Vrt. esim. seminaarityö, jota tekee useampi eri henkilö: ulkopuolinen lukija huomaa helposti, missä kohtaa kirjoittaja vaihtuu, koska rakenne ja kirjoitustyyli ”katkeaa”.

III Koulutusohjelmakohtaiset ohjeet ja vaatimukset

Selvitä nämä aivan ensimmäiseksi. Jokaisella oppilaitoksella on omat päätason vaatimukset opinnäytetyölle. Lisäksi omalla koulutusohjelmallasi/tiedekunnalla/laitoksella on tietty sapluuna, mitä tulee käyttää  mm. työn kirjallisessa raportoinnissa (esim. viittaustekniikka, kirjasinlaji, kansilehti, sisällysluettelo jne.).

IV Lähteet

Merkitse lähteet aina täydellisinä, kun teet muistiinpanoja satunnaiselle suttupaperille. Jälkikäteen niiden jäljittäminen on todella työlästä ja jopa lähes mahdotonta.

V Kirjoittamisen tekniikka

Paljon, nopeasti (= kritiikittä), koko ajan. Ole tuottelias – karsiminen ja tiivistäminen kuuluu vasta viimeistelyvaiheeseen.

VI Johdonmukaisuus

Pitäydy tehdyissä valinnoissa (esim. viittaustekniikka, kielen tyyli, otsikointi, johdantokappaleen käyttö jne.). Vaikka opinnäytettä työstetään kuukausia ja työ saattaa keskeytyäkin joksikin aikaa, on tärkeää säilyttää johdonmukaisuus läpi koko työn, ettei lukijalle tule ”palapelimäistä” oloa työtä lukiessa.

VII Tallennus ja versiointi

Tallenna työ eri versioina ja jokainen työskentelyversio aina myös verkkoon (omaan sähköpostiin, pilveen tmv.). Aina.

VIII Hyödynnä saatavilla olevaa apua

Opinnäytteen ei ole tarkoitus olla mestarillisuuden osoitus vaan osoitus omaksutusta tiedosta omalla tieteen/oppialalla sekä kyvystä tutkia/kehittää alaan liittyvää ajankohtaista aihetta ja raportoida työn tulokset tietyn tavan mukaisesti. Muodosta siis ympärillesi ”opinnäytetiimi”, jonka apu täydentää omaa osaamistasi (esim. kirjaston henkilökunta tiedonhaussa, tuttavaopiskelija tilastollisten menetelmien käytössä, Vinkei rakenteen ja sisällön kommentoinnissa jne.). Näin toimitaan työelämässäkin.

IX Kyllin hyvä

Lopeta viilaus ajoissa. Viimeistely on työlas vaihe, mutta kun se ei enää tuota lisäarvoa asetettuihin tavoitteisiin nähden (panos vs. tuotos), tee päätös lopettaa. ”Täydellinen on hyvän pahin vihollinen.”

Close Menu