Hinnasto

Satsaus kannattaa – valmistuminen kannattaa! Erityisesti nyt sekä julkisella että yksityisellä puolella arvostetaan valmista tutkintoa ja tiettyä oppiarvoa!

Konkreettinen hyöty

Vinkei tarjoaa konkreettista apua opinto- ja uratavoitteesi edistämiseksi – lyhyesti tai pidemmästi mutta aina yksilöllisesti, tarkkanäköisesti ja tehokkaasti. Saat mm. palautetta opinnäytetyösi rakenteesta ja sisällöstä sekä kehitysideoita ja linkkivinkkejä aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista uutisista, kielentarkistuksen suomeksi tai englanniksi ja paljon muuta– täysin pihistelemättä.

Katso >> Asiakkaiden kokemuksia

hinnasto_2017

Ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä, mistä olisi eniten hyötyä juuri Sinulle! Alkukonsultointi on täysin ilmaista.

Tarkoituksena työllistyminen

Tien raivaaminen työmarkkinoille on oleellisesti helpompaa, kun on loppuun asti suoritettu tutkinto. Saavutettu oppiarvo lisää valintojen vapautta – työpaikan vaihto ja mm. ulkomaille suuntaaminen ovat mahdollisempia vaihtoehtoja, kun on muodollinen pätevyys.

Jos taas sinulla on jo työpaikka ja olet työskennellyt siinä harjoittelijana, asemasi ja palkkasi nousevat heti valmistuttuasi. Palkannousu voi olla huomattavakin, ja siksi opinnot ja opinnäytetyö kannattaa saattaa päätökseen. Palkannousu vaikuttaa suoraan myös vanhempainrahaan ja kertyvään eläkkeeseen, ja näin vaikutus kertautuu!

Laskutus

Laskutus tapahtuu aina vain käytetyn ajan mukaan 15min tarkkuudella. Laskutus tapahtuu yhdessä sovituissa sopivissa jaksoissa.

Lupaus! Jos jostain syystä alkaa tuntua, että et saa odotustesi mukaista palvelua ja yhteistyö jää lyhyeksi, saat siihenastisen laskuttamattoman palvelun puoleen hintaan!

Huom! Elinkeinonharjoittajan on annettava 9.1.2016 lähtien verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa: ”Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).”