Opinnäytetyön suunnittelu

Aluksi kannattaa hahmotella itselleen pelikenttä, jolla omaa opinnäytetyötä työstetään. Erilaisten rajapintojen ja sidosryhmien tarkasteleminen ja niiden merkityksen oivaltaminen auttaa liittämään oman työn osaksi isompaa kokonaisuutta, mikä lisää työn merkityksellisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. Huomaat, että opinnäytetyösi ei ole ”pelkkä” opinnäytetyö, vaan oma tutkimusnäkökulmasi käsiteltävään aiheeseen – mahdollisesti alkusysäys jollekin tulevaisuuden tutkimuskohteelle!

Työtä rajoittavat mm. tutkimuksen luonne, mahdollisen työn tilaajan odotukset (esim. jos työ tehdään jollekin yritykselle) sekä koulutusohjelmakohtaiset vaatimukset ja edellytykset työn rakenteen ja muodon suhteen. Työtä tukevat erilaiset tiedonhankintapalvelut (esim. oppilaitosten kirjastot, kurssit jne.) sekä aiheesta aiemmin julkaistut tutkimukset ja muut opinnäytetyöt.

Omia työskentelyprosesseja kannattaa tarkastella kriittisestikin: mikä tehostaa ja edistää työskentelyä, mikä hidastaa ja viivästyttää. Suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, keskittyminen ja ajan hallinta – panosta näihin. Työ etenee vaivattomimmin, kun keskityt oleelliseen ja karsit turhan pois – sekä työskentely-ympäristöstäsi että työn sisällöstä.

Ohjaus on olennainen osa mitä tahansa onnistunutta projektia ja prosessimaista työskentelyä. Vaadi riittävää ja laadukasta ohjausta – sinulla on siihen oikeus! Vinkei auttaa täydentämään oppilaitoksen ohjausta, mm. prosessimaisesti ohjaten, eteenpäin vievää palautetta antaen, innostaen ja loppusilauksessa auttaen.

ohjaus