Mitä

Vinkei’n tavoitteena on mahdollistaa opinnäytetyön sujuva eteneminen ja tutkinnon valmistuminen ilman turhia viivästyksiä. Näitä saat:

 • yksilöllistä ohjausta opinnäytetyön suunnitteluun ja aikatauluttamiseen,
 • konkreettista ja monipuolista palautetta työn rakenteesta ja sisällöstä,
 • vinkkejä rakenteen ja sisällön kehittämiseen,
 • ideoita tutkimusnäkökulman terävöittämiseen,
 • apua lähdemateriaalin hankkimiseen ja valintaan,
 • linkkivinkkejä aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista uutisista ja keskusteluista,
 • uusia näkökulmia empiirisen osuuden toteuttamiseen,
 • neuvoja työn rajaamiseen ja olennaisen (kokonaisuuden) hahmottamiseen,
 • kielenhuoltoa (suomi, englanti) ja käännösapua (englanti),
 • laadunvarmistusta, että työ on fit-for-purpose,
 • apua litterointiin,
 • kannustusta ja inspiraation lähteitä,
 • konkreettista helpotusta ”graduahdistukseen”.

Vinkei täydentää oppilaitoksen ohjausta aktiivisesti ohjaten, monipuolista palautetta antaen, innostaen ja loppusilauksesta huolehtien. Yhteistyön aikana saat myös valmiuksia prosessimaiseen ajatteluun ja projektinhallinta-tekniikoihin, joista on hyötyä jatkossa työelämässä.

LUPAUS: Saat varmasti opinnäytetyösi tehokkaasti valmiiksi kanssani työskennellen!

Miten

Vinkei tarjoaa konkreettista apua opinto- ja uratavoitteesi edistämiseksi – lyhyesti tai pidemmästi mutta aina yksilöllisesti, tarkkanäköisesti ja tehokkaasti. Saat muun muassa palautetta opinnäytetyösi rakenteesta ja sisällöstä sekä kehitysideoita ja linkkivinkkejä aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista uutisista, kielentarkistuksen suomeksi tai englanniksi ja paljon muuta – täysin pihistelemättä. Palvelut:

 • Opinnäytetyön ohjaus, palaute ja oikoluku (suomi, englanti) sisältäen senhetkisen opinnäytetyöversion sisällön ja rakenteen tarkka läpikäynti ja laaja palaute sekä kehitysideat sähköpostilla, työn suunnittelu, aikataulutus, seuranta ja ohjaus face-to-face  tai etätyöskentelynä (sähköposti, Teams, Hangouts, puhelin), oikoluku suomeksi tai englanniksi = 70 €/h (sis. ALV 24%). Kysy tarjous pidempiaikaiselle työskentelylle!

 • Opinnäytetyön tehoisku eli kertaluontoinen konsultaatio sisältäen opinnäytetyön läpikäynnin kokonaisuutena (ei sanasta sanaan koko työtä) sekä yleistä palautetta ja kehitysideoita työn rakenteesta, sisällöstä ja kielestä sähköpostilla (sis. oikolukukorjaukset  ja kommentit suoraan Word-tiedostoon) = 130 € (sis. ALV 24%).

 • Opintovalmennus ja -sparraus sisältäen opintojen (ja opinnäytetyön) etenemisen vauhdittaminen ja seuranta tehostamalla työskentelymenetelmiä ja ajankäyttöä sekä poistamalla etenemisen esteitä yksilöllisesti ohjaten ja sparraten sisältäen yhteensä 2h sovittua etäohjausta kuukauden aikana (puhelin, Teams, Hangouts) = 99 €/kk (sis. ALV 24%).

Kaikki työskentely on aina yksilöllisesti räätälöityä ja täysin luottamuksellista.

 

Satsaus kannattaa – valmistuminen kannattaa!

Varaa ilmainen alkukartoitus ja mietitään yhdessä, mistä olisi eniten hyötyä juuri Sinulle!

Yhteystiedot:
hannamaria(at)vinkei.fi
0400 406921
 

Yhteinen työskentelymme jatkuu vain sen aikaa kuin sitä tarvitset – sinun ei tarvitse sitä etukäteen tietää. Eteneminen tapahtuu täysin tilanteesi mukaan!

Laskutus tapahtuu aina vain käytetyn ajan mukaan 15min tarkkuudella. Laskutus tapahtuu yhdessä sovituissa sopivissa jaksoissa.

>> Lue lisää asiakkaiden kokemuksia