Meillä on yhteinen tavoite – sinun opinnäytetyösi valmistuminen. Olipa työsi missä vaiheessa tahansa, Vinkei auttaa!

Yhteistyö alkaa alkukartoituksella, jossa

  • selvitetään lähtötilanne (missä vaiheessa työ on),
  • asetetaan tavoite (aikataulu, arvosana jne.),
  • määritellään paras tapa työskennellä yhdessä ja
  • asetetaan askelmerkit, kuinka yhteistyö lähtee tehokkaasti etenemään.

Alkumäärittely on tärkeää, jotta jatkotyöskentely olisi mahdollisimman tehokasta ja tuottavaa. Alkukartoitus voidaan tehdä puhelimitse, skype-palaverina tai sähköpostitse – tilanteen mukaan.

Työskentelytapa

Työskentelytapa ja -aikataulu sovitaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden perusteella.

Työskentely voi tapahtua

  • face-to-face,
  • skype-palaverien välityksellä,
  • viestimällä sähköpostitse ja puhelimella.

Työskentely on aina tavoitteellista ja hyvin jäsenneltyä. Kaikki työskentely on aina täysin luottamuksellista. Osa asiakkaista pääsee tavoitteeseen nopeasti muutaman yhteisen työskentelykerran jälkeen, toisten kanssa yhteistyö on pitkäjänteistä riippuen siitä, missä vaiheessa opinnäytetyön tekijä on omassa työssään.

Kaikki jaettu materiaali ja ohjaus käsitellään luottamuksellisesti.

Ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä, mistä olisi eniten hyötyä juuri sinulle! Alkukonsultointi on täysin maksutonta.