Vinkei yhteistyössä TE-toimiston kanssa!

Vuosi 2018 alkaa hienon uuden mahdollisuuden merkeissä: Vinkei aloittaa yhteistyön Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa!

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto tarjoaa tämän vuoden alusta alkaen Vinkei’n Opintovalmennuspalvelua kaikille asiakkailleen, jotka opiskelevat omaehtoisen opiskelun tuella ja viimeistelevät korkeakoulututkintoaan. Valmennusta voi saada 20h/asiakas puolen vuoden ajan 30.9.2018 asti.

Opintovalmennus TE-toimiston palveluna

Vinkei-opintovalmennuspalvelun avulla saat konkreettista apua ja hyötyä yksilöllisesti opintojen saattamiseksi loppuun:

 • suunnitelman ja seurannan opintojen loppuun saattamiseksi
 • opinnäytetyöprosessin ohjausta (työn rakenne, sisältö, menetelmät ja raportointi sekä aikataulutus ja tavoite)
 • sparrausta opinnäytetyön kirjoittamiseen (tieteellinen raportointi ja lähteiden käyttö)
 • tukea ja työkaluja tehokkaaseen opiskeluun ja aikataulussa pysymiseen
 • palautetta opinnäytetyöstä ja työn oikolukuapua suomeksi ja englanniksi
 • työnhakusparrausta ja -preppausta.

Vinkei-opintovalmennus toteutetaan yksilövalmennuksena räätälöidysti Sinun tarpeiden mukaan. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti etätyövälineitä käyttäen, mutta tarvittaessa voidaan järjestää myös tapaamisia kasvokkain Oulussa.

Toimi näin

Jos olet Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiakas ja opiskelet omaehtoisen opiskelun tuella, ota yhteyttä TE-toimistoon ja kerro, että haluaisit saada Vinkei’n Opintovalmennuspalvelua. Tämän jälkeen TE-toimistosta välitetään yhteystietosi Vinkei’lle, jonka jälkeen Vinkei ottaa Sinuun yhteyttä ja yhteistyö voi alkaa. Palvelu on Sinulle täysin maksutonta.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä!

Katso Opintovalmennusesite

Katso Oulu-lehden juttu aiheesta

Anna lahjaksi valmistuminen!

Onko lähipiirissäsi joku, joka tuskailee jumahtaneiden opintojen tai lopputyön kanssa? Tai tarvitsetko itse konkreettista apua opiskelutavoitteesi saavuttamiseksi?

Nyt Sinulla on mahdollisuus antaa lahjaksi valmistuminen – joko jollekin läheisellesi tai vaikka itsellesi! Vinkei tarjoaa kevääksi 2017 ilmaisen ohjauslahjan yhdelle opiskelijalle missä päin Suomea tahansa!

Lahjan sisältö

 • Lahjan sisältämä ohjaus on tarkoitettu tietyn tarkkarajaisen opiskelutavoitteen saavuttamiseksi.
 • Lahja sisältää 1,5h ohjausta per jokainen täysi työviikko välillä 16.1.-26.5.17. poislukien vko 10. Yhteensä siis 21h ohjausta, jonka arvo on 1365€!
 • Ohjaus on yksilöllistä.
 • Ohjaus voi olla esim.
  1) opinnäytetyön prosessin ohjausta tai sisällön kommentointia (projektin palastelua, aikataulutusta ja seurantaa, menetelmäohjausta, rakenteen muokkausta, palautetta sisällöstä, oikolukua, englanninkielisten lähteiden läpikäymistä yhdessä jne.),
  2) paikalleen jämähtäneiden opintojen edistämistä ja loppuun saattamista (esteiden ja hidasteiden raivausta, projektin palastelua ja ohjausta, etenemisen seurantaa ja sparrausta),
  3) opiskelupaikan tavoittelua (oman urapolun ja potentiaalin tiedostamista ja kirkastamista, pääsykoeurakan palastelua ja ohjausta sekä lukusparrausta jne.) tai muuta vastaavaa yksilöllisen tilanteen pohjalta.

Tee näin

 1. Kirjoita mahdollisimman selkeä kuvaus opiskelutavoitteesta, joka tulisi saavuttaa kevään 2017 aikana. Tavoite voi olla esim. gradun tai muun opinnäytetyön valmiiksi saattaminen, paikalleen jämähtäneiden opintojen loppuun saattaminen, opiskelupaikan saavuttaminen tmv. Oleellista on, että se on jokin selkeä ja tarkkarajainen tavoite. Voit myös kuvata, mikä mahdollisesti on ollut tähän asti esteenä tai hidasteena tavoitteen saavuttamisessa.
 2. Lisää myös kuvaus lahjan saajasta ja miksi juuri hänen tulisi saada tämä lahja.
 3. Lähetä kuvaus yhteystietoineen alla olevalla lomakkeella viimeistään 18.12.16.

Lahjan ehdot

 1. Lahjan saajan tulee olla sitoutunut projektin läpiviemiseen!
 2. Lahjan saajan tulee pitää päiväkirjaa ohjauksen kulusta ja projektin etenemisestä esim. blogin muodossa (ei tarvitse olla julkinen).
 3. Lahjan saajan tulee olla uusi Vinkei’n asiakas.
 4. Ohjaus voi tapahtua etänä Skypellä/puhelimitse tai naamatusten (Oulun seutu).
 5. Käytännön ohjausajoista ja -menetelmistä sovitaan yhdessä lahjan saajan kanssa.

Kuka lahjan saa

Vinkei valitsee kaikista ehdotuksista lahjan saajaksi sellaisen opiskelijan, jonka tarina kolahtaa eniten! Lahjan saajalle (ja ehdottajalle) ilmoitetaan lahjasta perjantaina 23.12.16. Lahjan saajan tarina julkaistaan Vinkei’n Facebook-sivulla lyhyesti ja ilman tunnistettavia tietoja.

Lisäys 22.12.16: Ja kuka lahjan saa? Eräs opiskelija, jolla on unelma! Unelman toteutumiseksi ensin täytyy saada keskeytyneet opinnot saatettua kokonaan loppuun ja sitten avattava seuraava portti matkalla tuota unelmaa kohti. Hyvää joulua ja hyvää yhteistä ”ohjausmatkaa” meille!

Ehdota lahjan saajaa!

vinkei_wordcloud