You are currently viewing Miten tunnistaa omat vahvuudet ja mitä hyötyä siitä on

Miten tunnistaa omat vahvuudet ja mitä hyötyä siitä on

Omien vahvuuksien tunnistaminen – tästä positiivisesta psykologiasta kumpuavasta teemasta puhutaan nyt joka puolella. Erityisesti työnhaussa ja elämän nivelvaiheissa kehotetaan nyt tutkiskelemaan omia vahvuuksia valintojen tueksi. Mutta mitä vahvuudet käytännössä oikein ovat, onko niitä jokaisella, miten vahvuuksia voi itsessään tunnistaa ja mitä erityistä hyötyä niiden tunnistamisesta on?

Jokaisen etuoikeus

Vahvuudet ovat luontaisia taipumuksia toimia, ajatella, oppia ja tuntea, ja siksi meillä jokaisella on vahvuuksia. Vahvuudet eivät siis ole erityisoikeuksia, kuten tietyt lahjakkuuden osa-alueet, vaan vahvuudet ovat osa yksilöllistä persoonaamme. Esimerkiksi luova ajattelutapa, sinnikkyys ja tilannetaju erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa voivat olla vahvuuksiasi. Vaikka vahvuudet ovat pohjimmiltaan luontaisia luonneominaisuuksia, niitä voi myös oppia ja vahvistaa erilaisilla elämänvalinnoilla.

Omien vahvuuksien tunnistaminen

Miten täydentäisit seuraavia lauseenalkuja:

”Olen pienestä pitäen ollut…”

”Olen aina pitänyt…”

”Olen hyvä…”

”Olen omimmillani…”

”En voisi kuvitella…”

”En osaa…”

”Arvostan/Rakastan/Nautin…”?

Näiden mahdollisesti spontaanienkin vastausten takana saattaa piileskellä sinulle luontainen tapa ajatella ja luontaiset tavat tehdä asioita  – luontaiset vahvuutesi.

Voit tulla tietoiseksi omista vahvuuksistasi myös muistelemalla ja pohdiskelemalla sellaisia hetkiä ja tilanteita työssäsi, opiskellessa ja harrastuksissa, jolloin olet kokenut onnea, iloa ja tyydytystä – merkityksellisyyttä. Olitko tuolloin vastuussa vaativasta projektista, luennoimassa suurelle yleisölle, laatimassa yksityiskohtaisia laskelmia, innovoimassa tulevaisuuden energiaratkaisuja, organisoimassa harrastetapahtumaa…?

Luontaisesti kaikkein ominaisimpia vahvuuksia voidaan kutsua erityisvahvuuksiksi. Jos ihminen voi toteuttaa näitä eli ominta itseään elämässään, hän kokee merkityksellisyyttä ja voimaantuu, mikä luo hyvinvointia. Ja vice versa, jos erityisvahvuuksille ei löydy riittävästi sijaa työssä tai harrastusten parissa, ihminen voi kokea ”näivettymistä” joko ammatillisesti tai henkisesti, mikä estää häntä toteuttamasta potentiaaliaan ja kukoistamasta.

Työn/opiskelun/elämän mielekkyys luo hyvinvointia

Tunnistamalla omat vahvuutesi voit viitoittaa urapolkuasi kohti sellaisia valintoja, joissa pääset paremmin toteuttamaan luontaisia ominaisuuksiasi ja kokemaan näin onnistumisia. Tällä voi olla merkittävä vaikutus työssä viihtymiseen ja jaksamiseen mutta myös työn tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen.

Kun ihminen pääsee toteuttamaan itseään, hänellä on voimavaroja ponnistella päämääränsä eteen, ja luottamus omiin kykyihin kasvaa. Omia vahvuuksia työssään hyödyntävä työntekijä sitoutuu työhönsä ja on siksi työnantajalle tärkeä menestyksen mahdollistaja ja rakentaja.

Omat vahvuudet esiin ja hyötykäyttöön

Vahvuuksia voi olla helpompaa tunnistaa muissa kuin itsessään. Tätä voi hyödyntää niin, että kysyy työkaverilta, ystävältä, lapselta tai kumppanilta, mitä he nostaisivat esiin parhaimpina puolinasi.

Voit myös tehdä ilmaisen, tieteellisesti validoidun testin Values in Action, jonka avulla voit tulla tietoisemmaksi omista vahvuuksistasi.

Jos kaipaat vinkkejä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen esimerkiksi työnhaussa tai uran nivelvaiheessa, Vinkei auttaa!

Anna vahvuuksillesi siivet ja vapauta sisäinen timanttisi!

Artikkeli on syntynyt inspiraationa professori Satu Uusiautin haastattelusta sekä hänen kirjastaan Tunnista vahvuutesi ja menesty.