Vinkei yhteistyössä TE-toimiston kanssa!

Vuosi 2018 alkaa hienon uuden mahdollisuuden merkeissä: Vinkei aloittaa yhteistyön Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa!

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto tarjoaa tämän vuoden alusta alkaen Vinkei’n Opintovalmennuspalvelua kaikille asiakkailleen, jotka opiskelevat omaehtoisen opiskelun tuella ja viimeistelevät korkeakoulututkintoaan. Valmennusta voi saada 20h/asiakas puolen vuoden ajan 30.9.2018 asti.

Opintovalmennus TE-toimiston palveluna

Vinkei-opintovalmennuspalvelun avulla saat konkreettista apua ja hyötyä yksilöllisesti opintojen saattamiseksi loppuun:

  • suunnitelman ja seurannan opintojen loppuun saattamiseksi
  • opinnäytetyöprosessin ohjausta (työn rakenne, sisältö, menetelmät ja raportointi sekä aikataulutus ja tavoite)
  • sparrausta opinnäytetyön kirjoittamiseen (tieteellinen raportointi ja lähteiden käyttö)
  • tukea ja työkaluja tehokkaaseen opiskeluun ja aikataulussa pysymiseen
  • palautetta opinnäytetyöstä ja työn oikolukuapua suomeksi ja englanniksi
  • työnhakusparrausta ja -preppausta.

Vinkei-opintovalmennus toteutetaan yksilövalmennuksena räätälöidysti Sinun tarpeiden mukaan. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti etätyövälineitä käyttäen, mutta tarvittaessa voidaan järjestää myös tapaamisia kasvokkain Oulussa.

Toimi näin

Jos olet Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiakas ja opiskelet omaehtoisen opiskelun tuella, ota yhteyttä TE-toimistoon ja kerro, että haluaisit saada Vinkei’n Opintovalmennuspalvelua. Tämän jälkeen TE-toimistosta välitetään yhteystietosi Vinkei’lle, jonka jälkeen Vinkei ottaa Sinuun yhteyttä ja yhteistyö voi alkaa. Palvelu on Sinulle täysin maksutonta.

Katso Opintovalmennusesite