Yritys

Vinkei on oululainen yritys, joka tarjoaa yksilöllistä ohjausta, valmennusta ja sparrausta sekä yksityisille asiakkaille että yrityksille ympäri Suomen. Vinkei’n päätoimialaan kuuluu opinnäytetöiden edistäminen, esim. diplomityö, pro gradu, väitöskirja ja muut lopputyöt ja opinnäytetyöt, sekä opinto- ja uravalmennus.

Yrityksen tavoitteena on

  • vauhdittaa opiskelijoiden valmistumista,
  • tehdä ”opinnäytetyömatkasta” miellyttävä ja ennen kaikkea erinomainen oppimiskokemus,
  • auttaa kirkastamaan ja löytämään oma potentiaali ja urapolku,
  • valmentaa, ohjata ja sparrata omien opiskelu-, työ- ja uratavoitteiden saavuttamiseksi,
  • edistää tarkoituksenmukaista opiskelua, opiskelun perusedellytyksiä ja opiskelijoiden työllistymistä.

Yrityksen nimi on syntynyt inspiraationa runoilija ja sananikkari Heli Laaksosen runosta Vinkei yksnäisil naisil. Vinkei tarjoaakin vinkkejä, ideoita, neuvoja, sparrausta ja ohjausta opiskelijoille ja omaa urapolkua etsiskeleville – usein varsin yksinäisille puurtajille.