Työskentelytavat ovat yksilöllisiä. Ei ole väliä, oletko luontaisesti spontaani vai järjestelmällisen suunnitelmallinen – tiettyjä yksinkertaisia vinkkejä omaksumalla ja hyödyntämällä työskentelystäsi tulee tehokkaampaa ja tuottavampaa.

Nämä niksit soveltuvat yleisestikin tehokkaaseen työskentelyyn, kirjoittamiseen ja ajanhallintaan.

Orientoituminen

Aivot työskentelevät opinnäytetyösi eteen tauotta, vaikka et työskentelisikään aktiivisesti. Siksi aivot kannattaa valjastaa tehokkaaseen käyttöön kohdentamalla:

  • Lue aiheesta mahdollisimman paljon ja laaja-alaisesti.
  • Puhu ajatuksistasi ääneen koulussa, kotona, tutkimusryhmässä, töissä jne.
  • Kirjoita ylös lukemisen ja keskustelun myötä syntyneitä ajatuksia ja havaintoja – kritiikittä.

Näin työ etenee jatkuvasti –  näkymättömästikin.

Tavoitteellisuus

Suunnitelmallinen työskentely auttaa ajanhallinnassa. Työsuunnitelma rakentuu tavoitteen ympärille. Kysy siis itseltäsi:

Mikä on aikataulutavoite työn valmistumisen suhteen?

Mikä on arvosanatavoite?

Mitä sisäisiä rajoitteita työn etenemisellä on? (esim. oma motivaatio, omat resurssit, muun opiskelun eteneminen samaan aikaan, kirjoittamisen ”tekniikka” jne.

Mitä ulkoisia rajoitteita työn etenemisellä on? (esim. työn tilaajan asettamat ehdot ja odotukset, työskentely osana tutkimusryhmää, opiskelun yhteensovittaminen muun elämän kanssa, ohjauksen riittävyys jne.

Onko työn aihe riittävän laaja, jotta se inspiroi ja mahdollistaa mielenkiintoisen tarkastelun?

Onko työn aihe riittävän rajattu, jotta työ vastaa tarkoitustaan opinnäytetyönä?

Keiden avulla työtä on mahdollista reflektoida projektin edetessä?

Vastaamalla näihin kysymyksiin pelikenttä konkretisoituu – turha höttö karsiutuu pois ja jäljelle jää olennainen”Katse kiekossa!

Mammutin pilkkominen sopiviin suupalasiin

Opinnäytetyö on yleensä aina pitkäkestoisin opintojen osa. Se on projekti, jolla on tavoite, tarkoitus, aikataulu, riippuvuuksia ja rajapintoja. Sinä olet vastuussa projektin onnistumisesta – olet opinnäytetyöprojektisi päällikkö. Tavoitteen saavuttamiseksi projekti kannattaa pilkkoa ajallisesti ja sisällöllisesti helpommin hahmotettaviin osiin.

Etenemistapasi voi olla rinnakkainen tai portaittainen. Usein on tehokkainta pilkkoa kokonaisuus osatehtäviksi, joista useampaa työstetään yhtäaikaisesti rinnakkain – erityisesti jos projektilla on paljon riippuvuuksia. Toisaalta portaittain edetessä yksittäiset osatehtävät valmistuvat nopeammin, ja kokonaisuutta on helpompi hallita, kun keskeneräistä on vähemmän.

Onnistuminen on osa projektia

Matkasta kannattaa nauttia pitkin matkaa – ei vasta perillä.

Laadi aina joko edellisenä iltana tai päivän aluksi itsellesi työlista ja -järjestys tavoitetehtävistä. Asiat voi jakaa niihin, jotka

  • pitää saada tehtyä, jotta kokonaisuus etenee sujuvasti ja
  • niihin, jotka haluaa saada tehtyä mutta jotka voi huoletta siirtää seuraavalle päivälle tarpeen tullen.

Näin aikaansaannoksista tulee näkyviä samalla, kun etenet suunnitelmallisesti. Muista palkita itsesi osatavoitteen saavuttamisesta. Sinä onnistut!