Täydellistä yhteistyötä: tohtoriksi Vinkei’n avulla!

Täydellistä yhteistyötä: tohtoriksi Vinkei’n avulla!

Erilaisten oppijoiden liitto julkaisi lehdessään LukSitko (1/2018, sivut 20-23) jutun Vinkei’n alkutaipaleelta, jolloin sain olla myötävaikuttamassa ainutlaatuisessa väitöskirjaprosessissa. Terveystieteiden tohtoriksi väitelleen Eeva-Leenan tarina on huikea, ja se toimii kannustavana esimerkkinä kaikille, joilla on lukivaikeus erityisominaisuutenaan.

Juttu PDF:nä: Väitöskirja lukivaikeudesta huolimatta

Linkki juttuun: Väitöskirja lukivaikeudesta huolimatta (suora linkki juttuun ei toimi Safarilla, mutta löytyy lehden sivuilta 20-23)