You are currently viewing Mitä on ohjaus?

Mitä on ohjaus?

Oletko koskaan pähkäillyt jotain asiaa itseksesi – yrittänyt, erehtynyt, tuskastunutkin – mutta se ei vain ole ottanut ratketakseen? Ja sitten olet sanot asian/ongelman ääneen ystävällesi tai perheenjäsenellesi ja samantien hoksannut ratkaisun itse ennen kuin toinen on ehtinyt sanoa vielä mitään.

Ratkaisu löytyi ja syntyi sinusta itsestä käsin, mutta siihen tarvittiin toista ihmistä katalyytiksi.

Tätä mielestäni on ohjaus parhaimmillaan.

Olipa kyseessä uraohjaus, opintojen ohjaus, työnohjaus, työssäoppimisen ohjaus tmv., ohjaaja hyödyntää aina oman ammattiosaamisensa lisäksi ohjattavan omia sisäisiä voimavaroja. Usein nämä voimavarat ovat piilossa ohjattavalta itseltäänkin, jolloin ohjaajan tehtävä on osata tunnistaa ja valjastaa ne käyttöön.

Ohjaaja on oman koulutuksen, kokemuksen ja persoonallisuuden summa. Hyvä ohjaaja:

  • toimii ajattelun aktivoijana.
  • johdattelee olennaisen jäljille.
  • tekee erilaiset vaihtoehdot ja mahdollisuudet näkyväksi. 
  • ohjaa ajatuksia omalta jumittuneelta ajattelun kehältä uudelle, ajattelua virkistävälle reitille.
  • pitää yllä toiveikkuutta ja suuntaa voimavaroja tulevaisuuden tavoitteita kohti.

Ohjaustyö on ”ameebamaista” muovautumista kulloisiinkin ihmisiin, tilanteisiin ja tarpeisiin. Se on myös tasapainottelua ja paikoin venymistä sekä nopeita suunnanmuutoksia. Ohjaustyö on parhaimmillaan uusien suuntien – joskus piilossa olevien – näkyväksi tekemistä ja toisinaan eksyksissä olevan samoilijan uudelleen paikantamista, ei niinkään valmiiden sapluunoiden ja vastausten antamista.

Ohjaus on yleensä hyvin henkilökohtaista, koska sen aikana käsitellään ohjattavalle tärkeitä elämän solmukohtia. Ohjaaja onkin kuin hellä puutarhuri, joka hienovaraisesti ohjaa asiakastaan autenttisen kasvun suuntaan tukien häntä sopivin ”tukikepein” ja avustaen sopivin työkaluin.

Kun langanpää löytyy, kaikki alkaa järjestyä. Tätä on ohjaus – yhdessä langanpään löytämistä, toisinaan myös oikean lankakerän etsimistä.

Usein auttaa pelkästään se, että sanoo asian ääneen toiselle ihmiselle, ja solmu aukeaa. Ohjaaja haluaa kuunnella silloin, kun haluaa tulla kuulluksi. Siksi ohjauksesta hyötyy jokainen.